4
14

Addon Ánh sáng Dynamic – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(79 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Addon Ánh sáng Dynamic bao gồm việc có một vật phẩm, có thể là một ngọn đuốc hoặc một vật phẩm phát ra ánh sáng như xô dung nham, khi có những vật phẩm này trong tay, nó sẽ sáng lên xung quanh bạn.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4(23)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Ánh sáng Dynamic – MCPE/Crafting and Building