3.4
5

Addon Button F3 – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(692 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Addon Button F3 cung cấp tính năng độc quyền của Phiên bản Java. Tiện ích bổ sung này cho phép bật màn hình gỡ lỗi trong Minecraft PE/bedrock. Quá trình cài đặt rất đơn giản và có thể được hoàn thành bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang này một cách cẩn thận.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
3.4(14)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Button F3 – MCPE/Crafting and Building