4.8
43

Addon Hiển Thị Thông Tin – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(164 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Đó là một Tiện ích bổ sung đơn giản có thêm giao diện người dùng phía trên màn hình hiển thị những gì bạn đang xem. Nó tương tự như khi bạn di chuột vào các vật phẩm trong kho của mình!

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.8(459)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Hiển Thị Thông Tin – MCPE/Crafting and Building