5
26

Addon Item Physics – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(718 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Addon này thêm vật lý 3D vào các vật phẩm trong trò chơi. Nếu bạn muốn có cảm giác thực tế hơn và trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, hãy thử điều này. Bạn chắc chắn sẽ có niềm vui khi sử dụng này!

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
5(1)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Item Physics – MCPE/Crafting and Building