4.8
23

Addon Physics 3D – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(517 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Thêm vật lý vào Minecraft Bedrock Edition, tiện ích bổ sung này sẽ bổ sung vật lý giúp trải nghiệm chơi trò chơi trở nên thú vị cho người chơi.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.8(689)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Physics 3D – MCPE/Crafting and Building