4.8
61

Addon Súng 3D Hành Động Giống Call of Duty – MCPE/Crafing and Building

Android Android Blog
(949 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết
Addon Súng 3D Hành Động Giống Call of Duty là một mod súng dành cho MCPE/Bedrock bổ sung thêm Tài sản hoạt hình MW19, Âm thanh + Âm thanh súng MW2022 & MW2023. Phần bổ trợ này bao gồm nhiều loại vũ khí từ dòng Modern Warfare, như Kastov 762 (AK-103), AK-47, FN FAL, RPG7, AK-74, MP-5, X-16 (Glock 21), M4 , Riveter, Scar H, TAQ-V và Juggernaut+Minigun.

Weapon List:

 • Modern Warfare 2022 Kastov 762 (AK-103)
 • Modern Warfare 2022 New Kastov 762 Version
 • Modern Warfare 2019 AK-47
 • Modern Warfare 2019 FN FAL
 • Modern Warfare 2019 RPG7
 • Modern Warfare 2019 AK-74
 • Modern Warfare 2019 MP-5
 • Modern Warfare 2019 X-16 (Glock 21)
 • Modern Warfare 2022 M4
 • Modern Warfare 2023 Riveter
 • Modern Warfare 2019 Scar H
 • Modern Warafre 2022 TAQ-V
 • Modern Warfare 2022 Juggernaut+Minigun
 • Modern Warfare 2019 Frag Grenade
 • Modern Warfare 2022 Juggernaut Killstreak Air Drop

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.8(573)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Blog

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. / Addon Súng 3D Hành Động Giống Call of Duty – MCPE/Crafing and Building