4.8
55

Cilent Evoker UI Pack – MCPE/Crafting and Building

Android Android Resource Pack
(416 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Cilent Evoker UI Pack không còn có thể tăng FPS do công cụ Render Dragon đã phá hủy trình tối ưu hóa của gói (đã sửa trong V2). Nhưng bù lại, client này có thể nói là client tốt nhất từ ​​trước đến nay vì nó cập nhật nhiều thứ rất hay.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.8(599)

No votes so far! Be the first to rate this post.

...
...:

...:

Resource Pack

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Resource Pack
  4. / Cilent Evoker UI Pack – MCPE/Crafting and Building