4.6
58

Overlay UI Pack – MCPE/Crafting and Building

Android Android Resource Pack
(624 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Gói giao diện người dùng lớp phủ cài đặt của Ty-el là gói xử lý giao diện người dùng nhỏ dành cho giao diện người dùng Vanilla, không giống như các gói giao diện người dùng khác, gói này bổ sung một số thuộc tính màn hình kỳ diệu và các chỉnh sửa cho Màn hình cài đặt trong trò chơi để chuyển đổi Phối cảnh máy ảnh trên HUD (CÓ!) , thanh trượt FOV (đó là ZOOM ở dạng vanilla không có mod!), v.v.! Gói này chỉ hoạt động cho các thiết bị có khả năng Touch và cũng tương thích với hầu hết mọi gói kết cấu trên thế giới!

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.6(125)

No votes so far! Be the first to rate this post.

...
...:

...:

Resource Pack

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Resource Pack
  4. / Overlay UI Pack – MCPE/Crafting and Building