4.6
133

YSS Shader – MCPE/Crafting and Building

Android Android Shader Pack
(606 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

YSS Shader là một shader MCPE siêu thực. Trình đổ bóng này cũng có một phiên bản được tối ưu hóa để bạn có thể sử dụng nó làm trình đổ bóng không có độ trễ MCPE của mình. Trình đổ bóng này có các tính năng như vẫy nước, phản chiếu nước, phản chiếu mặt trời, phản chiếu khối, phản chiếu mặt trời và đám mây trên mặt nước và khối, ánh sáng chân thực và nhiều tính năng khác.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.6(674)

No votes so far! Be the first to rate this post.

...
...:

...:

Shader Pack

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Shader Pack
  4. / YSS Shader – MCPE/Crafting and Building