4.8
36

Addon Mob Animation – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(823 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Addon Mob Animation là bản cải tiến các hoạt ảnh trên nền tảng Minecraft. Đó là gói tài nguyên giúp tất cả mob sống động hơn, mới mẻ hơn và mượt mà hơn! Gói tài nguyên này thay đổi cách thực hiện hoạt ảnh trở nên chân thực hơn, nó cải thiện hoạt ảnh trong cả chuyển động và nét mặt. Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm tốt nhất khi chơi Minecraft trong một diện mạo mới với cảm giác Vanilla nguyên bản!

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên

Mobs List

▪ Villager

▪ Pillager

▪ Vindicator

▪ Evoker

▪ Wandering Trader

▪ Pig

▪ Sheep

▪ Cow

▪ Chicken

▪ Iron Golem

▪ Ravager

▪ Zombie

▪ Zombie Villager

▪ Enderman

▪ Skeleton

▪ Spider

▪ Creeper

▪ Witch

▪ Wolf

▪ Cat

▪ Llama

▪ Husk

▪ Stray

▪ Zombified Piglin

▪ Parrot

▪ Bee

▪ Polar Bear

▪ Drowned

▪ Piglin Brute

Xem thêm
4.8(866)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Mob Animation – MCPE/Crafting and Building