4.8
76

Addon Morphing – Biến hình thành Mob trong MCPE

Android Android Addon
(232 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào để trở thành một đám đông giống như zombie hay cây leo chưa? Bây giờ, bạn có thể trở thành một đám đông bằng cách sử dụng addon này. Morphing Bracelet Addon (1.20, 1.19) thêm một vật phẩm gọi là vòng tay biến hình có thể khiến bạn biến thành mob như lợn hoặc bò.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Craft:
Xem thêm
4.8(680)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Morphing – Biến hình thành Mob trong MCPE