4.8
25

Addon Kính Trong Suốt – MCPE/Crafting and Building

Android Android Addon
(129 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Addon này bổ sung kính kết nối hoàn toàn tự động vào Minecraft Bedrock Edition. Addon này không thay thế kính gốc vani. Hiện tại chúng tôi không thể chỉnh sửa hành vi của khối vanilla. Vì vậy, tôi đã làm thêm ly thay vì chỉnh sửa ly vani.

Cách cài đặt: Xem trên phần menu

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên
Xem thêm
4.8(487)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags
...
...:

...:

Addon

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Addon
  4. / Addon Kính Trong Suốt – MCPE/Crafting and Building