3.1
12

Console Graphics Pack – MCPE/Crafting and Building

Android Android Resource Pack
(757 ratings )
Price: $0

Ảnh mô tả

Chi tiết

Bạn có nhớ những ngày Minecraft Console Edition tồn tại không? Bạn có nhớ đồ họa này không? Soft Fog… Dấu hiệu của Phiên bản Console này đã biến mất cùng với bản cập nhật Better Together. Hãy nhớ những khoảng thời gian đó ngay bây giờ!
Gói đồ họa Console cải thiện đồ họa trong Minecraft Bedrock (không có trình đổ bóng). Đồ họa này tương tự như đồ họa từ Legacy Console Edition. Hãy nhớ những ngày đó. Chỉ là một gói tài nguyên cho vui!

Nhớ bật tất cả các chế độ thử nghiệm lên

Xem thêm
3.1(13)

No votes so far! Be the first to rate this post.

...
...:

...:

Resource Pack

...:

...:

-  

...:

...

Requirements:

-  

...:

...


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Home
  2. /
  3. Resource Pack
  4. / Console Graphics Pack – MCPE/Crafting and Building